MGMP JAWA

Ngaturaken sugeng rawuh…

Alhamdulillah, sedaya puji syukur konjuk ing ngarsanipun Gusti Ingkang Akarya Jagad bilih kadang dwija basa Jawi ing Pemalang anggadhahi srana kangge ningkataken kawruh lan seserepan basa Jawi.

MGMP Basa Jawi ingkang tetep eksis menika awit saking konsistenipun para kadang Dwija basa Jawi ing Pemalang anggenipun ngrengkuh basa Jawi lan ngrembakakaken wonten jagading pamucalan.

Pengurus MGMP Kabupaten ngaturaken gunging panuwun katur MKKS Pemalang ingkang tansah paring pituduhipun, sedaya pengurus sub lan anggota.

Sedaya panyaruwe saking para kadang Dwija, sanget dipun antu-antu kangge tetep ngrembakanipun MGMP menika saged lumantar email wonten : mgmp_jawa@yahoo.com

Sura dira jaya ning rat, lebur dening pangastuti.

Nuwun

Advertisements

2 Responses

  1. Mohon dikirim ke email kulo soal ujian bahasa daerah /jawa kagem kelas 7 dan 8 semester genap Tahun Pelajaran : 2010/2011

  2. bp / ibu pengurus mgmp ingkang kula kurmati,
    ing CD pembelajarang kok mboten wonten promes & prota sisan nggih . mbok inggiha dipununggah sisan ta……….
    matur nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: