Menulis Aksara Jawa di Android

Menulis pesan singkat (SMS), status di facebook, BBM, WA, Line dan media sosial lainnya dengan menggunakan huruf Jawa bukan hal yang susah dan aneh lagi.

Sejak diakuinya aksara Jawa sebagai bagian dari unicode, penulisan aksara Jawa tidak hanya di perangkat komputer saja, sekarang sudah bisa merambah dengan menggunakan perangkat android anda.

Ada dua cara yang dapat ditempuh agar perangkat android anda bisa untuk menulis aksara Jawa

  1. tanpa root
  2. dengan root

untuk cara yang mudah adalah tanpa root, cara ini tidak mengandung resiko jelek pada perangkat android anda. Anda tinggal download aplikasi di play store. adapaun aplikasi yang dibutuhkan O honso keyboard, My Alpha dan Jawa keyboard. bisa langsung saja ke tekape di play store untuk mend owload aplikasi tersebut, instal dan beres hehehe…. sumangga saged mirsani gambar ngandhap, gambar aplikasinipun.

#ning emane yen ora diroot aksara Jawa sing tampil nang keyboard ora pati cetha ๐Ÿ™‚ ๐Ÿ™‚

Screenshot_2016-03-24-11-43-40 Screenshot_2014-12-09-15-01-30

Cara kaping kalih android kedah diroot, menika rade ribed sekehik ๐Ÿ™‚ ๐Ÿ˜‰

aplikasi ingkang dibetahaken wiwitan inggih menika rooter kangge ngeroot, menika saged kingroot, frama, superSU lan sanesipun taksih katah saged ngunduh piyambak wonten play store. aplikasi Ifont kangge install font nusantara supados tampilan keyboard lan aksara Jawinipun langkung cetha. O keyboard honso lan Jawa keyboard, MyAlpha.

Ingkang kawitan android dipunroot, menawi sampun kasil mangke wonten lambang/icon super user (superSU) kados wonten nginggil. instal ifont, instal ugi font nusantara.

katur kanca dwija ingkang badhe instal sumangga saged manggihi ketua MGMP, pangapunten menika postingan rade boten jangkep bokbilih, keleresan draft seratan saha file aplikasi ingkang dibetahaken sedaya wonten flashdisk ical dados boten saged kaposting.

kupat siniram santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. badhe nglajengaken on the way rumiyinย  hehehe….

Advertisements

2 Responses

  1. Kenapa ya pak admin, aksara jawa di hp sy kok buntung2….
    HP sy android type: 6.0.1 marshmellow…
    Mohon penjeladannya….!

    • aksara Jawa yang terlihat buntung itu karena bawaan dari aplikasi standar yang didownload di playstore, untuk mengubah supaya tidak buntung harus diganti jenis fontnya, bisa menggunakan aksara nusantara (salah satunya). jika HP ada fasilitas change font type tinggal dipasangkan saja, tetapi jika tidak ada terpaksa harus diroot terlebih dahulu (aplikasi untuk root bisa frama, kingroot, dll), kemudian untuk install font bisa menggunakan aplikasi sejenis ifont.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: