Pendataan Guru Bahasa Jawa

Katur sedaya para kadang Dwija Basa Jawi SMP ing tlatah Pemalang, kasuwun ngisi formulir pendataan guru. Formulir saged kaundhuh ing FORM ANGGOTA MGMP SMP

Sasampunipun kaisi kasuwun dipuninbok malih wonten email mgmp_jawa@yahoo.com.

Saged Ugi ngisi formulir pendataan kanthi online wonten ing link menika http://goo.gl/forms/AEAEizZd8G

Maturnuwun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: