RPP Kelas IX 2013

Minangkani panyuwunipun para kadang dwija basa Jawi, supados saged ngunggah rancangan pembelajaran basa jawi kelas IX, pangapuntenipun nembe saged kalampahan. Rancangan Pembelajaran menika namung minangka kangge tuladha dodos saged kajumbuhaken kaliyan kawontenan sekolah panjenengan piyambak. maturnuwun Sumangga ingkang ngersakaken saged ngundhuh.

KKM KELAS ix

RPP kls 9 KD 3.1 dan 4.1_Anoman Dhuta

RPP kls 9 KD 3.2 dan 4.2_Tembang Dhandhanggula

RPP kls 9 KD 3.3 dan 4.3_Sandiwara

RPP kls 9 KD 3.4 dan 4.4_Upacara Adat

RPP kls 9 KD 4.5_Nulis Jawa

Advertisements

4 Responses

 1. kula mbika RPP 3.3, nanging ingkang medal 3.4

 2. Nuwun sewu
  Perlu dipun gatosaken Pupuh Dhandanggula ingkang kaemot, mliginipun pada katiga gatra kasanga menika mboten jumbuh kalian guru wilangan lan guru lagunipun sekar Dhandhanggula

  • maturnuwun sanget kang mas, panci leres menika kirang setunggal tembung “puniki”.
   katur para kadang dwija basa jawi, kasuwun kersa ngralat/ngleresaken materi ing kaca 14 pandhu basa.
   matur nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: