Prota lan Promes

Nambahi ingkang dereng, program tahunan lan program semester. sumangga menika saged kajumbuhaken kaliyan kawontenan sekolahan mliginipun babagan rancangan ulangan harian.

PROTA KLS 9

PROMES 9 smt 1

NB. Babagan bahan ajar Pandhu Basa kelas 7, 8, 9 ingkang enggal mugi-mugi minggu pungkasan Juli sampun saged kakintun wonten sekolahan Bapak saha Ibu Dwija basa Jawi.

Advertisements

2 Responses

  1. pak, maaf. RPP 3.3 nya kok tidak bisa dibuka to ? matur nuwun

  2. Pak , nuwun sewu . menawi sampun wonten RPP SAPERANGKATIPUN semester 2, mbok inggiha dipun unggah . kula mbetahaken . matur nuwun. Suntoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: