Nyusuli RPP kelas 9 SMT 2

Nyuwun agunging samudra pangaksama Bapak saha Ibu dwija basa Jawi SMP ing tlatah kabupaten Pemalang, bilih softcopy tuladha perangkat pembelajaran kurikulum 2013 kelas 7 lan 8 saha KTSP kangge kelas 9 ingkang kalawingi wekdal pepanggihan MGMP kabupaten wonten ing SMP Negeri 2 Pemalang dipunbagi pranyata wonten ingkang salah copy file, mliginipun kangge RPP kelas 9 semester kalih(ganep).
Mila menika file RPP kelas 9 semester kalih dipun susulaken wonten mriki ugi wonten grup MGMP Basa Jawa SMP Pemalang ing Facebook.

RPP k 9 s 2

Sepindah malih nyuwun pangaksama lan kersa bokbilih gethok tular kaliyan kanca dwija ingkang kersanipun sami pirsa. Maturnuwun

Advertisements

2 Responses

  1. mbok inggiha ibu / bapak pengurus mgmp , kersaa ngunggah RPP (PERANGAT PEMB BAHASA JAWA ) Ingkang kelas 9 kur 2013. matur nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: