Silabus Bahasa Jawa Kurikulum 2013

Sumangga ingkang ngersakaken silabus bahasa Jawa SMP kurikulum 2013 saged kaunduh.
Wondene RPP jangkep kangge kelas 7 lan 8 kurikulum 2013 saha kelas 9 KTSP mangke saged kacopy wonten ing pepanggihan MGMP.
Maturnuwun

1. Silabus Basa Jawa Kelas 7

2. Silabus Basa Jawa Kelas 8

3. Silabus Basa Jawa Kelas 9

Advertisements

2 Responses

  1. Pak, RPP klas 8 ingkang ngangge kurikulum 2013 , menawi sampun wonten , mbok dipuntampilaken sih

  2. Nggih, pak. maturnuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: