Materi TOT Pemanfaatan TIK Bagi Guru Bahasa Jawa

Sumangga ingkang ngersakaken materi TOT Pemanfaatan TIK kangge Pasinaon basa Jawi saged ngundhuh rumiyin. Dene kangge gladhi samangke wonten program pepanggihan MGMP minangka sosialisasi bokbilih badhe dipunlampahi semester ngajeng, amargi wekdalipun sampun mepet lan wonten kegiyatan penyusunan soal UKK kangge kelas 7 lan 8. Saha informasi saking MKKS badhe ngawontenaken sosialisasi kurikulum 2013 kangge sedaya guru kelas 7 lan 8. Maturnuwun

Pengantar Kelas Maya

Rumah belajar- Jateng1

Panduan Pengguna Kelas Maya – Guru

Panduan Pengguna Kelas Maya – Siswa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: