Bahan Ajar Pandhu Basa

Bapak, Ibu Dwija basa Jawi, ngaturi uninga bilih bahan ajar Pandhu Basa kangge kelas 7, 8, 9 semester ganep, taksih proses cetak. sumangga ingkang ngersakaken pesen saged sms utawi inbok (nyebataken smp lan gunggungipun) kersanipun awal semester saged kakintun. maturnuwun

Advertisements

One Response

  1. saged pesen ten pundi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: