Aksara Jawa ing Jejaring Sosial

Panjenengan remen ngrambah jagading “dunia maya”, samenika internet sampun dados barang kang limrah lan boten aeng malih kados-kados sampun rumaket minangka kadang. Internet saged minangka papan kangge madosi informasi Kawruh menapa kemawon ingkang wonten sakupengipun kita.

Kangge para pandhemen Facebook lan situs jejaring sosial sanesipun kados dene yahoo,  koprol, tagged, twitter, lan panggenan utawi situs chatting sanesipun  samenika saged ngginakaken aksara Jawi kangge posting update status. Sinaosa taksih winates namung kangge komputer kanthi browser mozilla firefox, nanging sampun saged suport ing linux boten namung windows kemawon.

Wonten ing facebook kathah grup ingkang mligi kangge sinau maca lan nyerat aksara Jawi, sumangga kangge gladhi saged mlebet kemawon minangka anggota grup.

Supados komputer panjenengan saged kangge nampilaken lan nyerat aksara Jawi mila kedah kainstal rumiyin aksara carakan anyar tuwin keyboardipun, kanthi download wonten link ngandhap menika:

  1. Download program font Carakan-Anyar wonten mriki:

http://sites.google.com/site/hanacarakan/font/Carakan-Anyar-Rev-01a.ttf

  1. Download program Javanese-Keyboard wonten mriki: http://sites.google.com/site/hanacarakan/font/dukunov_rev-01a.rar
  2. Utawi gabung kemawon wonten http://www.facebook.com/groups/163484223672949

Kangge pangeling-eling menawi panjenengan sampun kasil nginstal, panyeratipun ing samangke supados boten ketingal tumpuk menawi gantos baris kedah mawi tombol shift+enter dipuntekan sesarengan kangge pindah baris ngandhapipun.

Mugi-mugi seratan ingkang sakedhik menika wonten ginanipun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: