Pemberitahuan

Katur Bapak lan Ibu Dwija Basa Jawi

anggota MGMP Bahasa Jawa SMP Pemalang

ingkang kinurmatan

Kangge pendataan lan persiapan pepanggihan pleno kabupaten, mila kasuwun bapak saha ibu ingkang dereng njangkepi sedaya identitas lan biodata anggota MGMP supados kintun biodata jangkep lumantar alamat email mgmpjawa@yahoo.com

Mekaten matur nuwun sanget.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: