Mbiji Maca Geguritan

Mbiji Wong Maca Geguritan

Asring wontenipun lomba maos geguritan tumrapipun para siswa, mila kedah dipun mangertosi aspek menapa kemawon ingkang kedah dipun pahami dening para peserta lomba.

Aspek Penilaian wonten ing lomba maos geguritan inggih punika:

1  penghayatan

2  vokal

3  penampilan

Penghayatan
(Nunggal Sajiwa)

–          Sajiwa antawisipun ingkang maos kaliyan ingkang dipun waos.

–          Paham sawetahipun, boten naming satugel-satugel peranganipun wos saking geguritan ingkang dipun waos.

–          Teges ing suwalikipun simbul ing geguritan lan swasananipun

Penghayatan ketingal wonten ing:

1  Andheg à boten namung  unjal napas, nanging teges

2  Andhap-inggilipun swanten (nadha)

3  irama

4  ekspresi à pasuryan à paningal

5  lancar-botenipun maos

Vokal

1  cethaning pangucap

2  daya kekuwatanipun maos ngantos pungkasan.

Penampilan

1  menika saged katingal saking tata lahiripun ingkang maos.

2  Anggenipun mlebet/wiwitan minggah panggung mitayani boten.

Cak-cakanipun Mbiji

Nomor undian Penghayatan Vokal Penampilan Jumlah skor Keterangan
1
2
3

lst.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: