Tembung

Tembung lan wujude

Tembung iku mujudake kumpulane wanda utawa uni kang nduweni teges, kang kedadeyan saka sawanda utawa luwih.

Manut wujude tembung bias kaperang dadi:

1. Tembung Kriya / Verba

2. Tembung Kaanan/Watak/Adjektiva

3. Tembung Aran / Nomina

4.  Tembung Sesulih / Pronomina

5.  Tembung Wilangan / Numeralia

6.  Tembung Katrangan / Adverbial

7.  Tembung Ancer – ancer / Preposisi

8.  Tembung Panyilah / Artikula

9.  Tembung  Pangiket / Konjungsi

10.  Tembung Sabawa / Interjeksi

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: