Dialek Pemalangan

Papan Wisata Widuri Water Park

Duta : “Apa panjenengan wis tau tindak Widuri?”
Dita : “Ya wis rah, mosok Widuri durung tau, ngisin-ngisini.
Lha yen njenengan dhewe wis durung?”
Duta : “Nyong wingi mrana karo adhiku lan bapak ibu,
saiki seje banget keadaane ya.”
Dita : “Iya. Saiki tambah apik nemen.
Nyong nang kana betah nganti pirang-pirang jam.”
Duta : “Dolanan banyune pirang-pirang. Ana ember tumplek,
slorotan menggak-menggok, kali gawean,
kolame ana sing cethek uga ana sing rada jero.”
Dita : “Tamane beh apik, nyong foto-fotonan nganggo HP.
Kiye hasile mbokan pingin pirsa.” (Karo nuduhake HPne)
Duta : “Iya apik, nyuwun entuk? Transfer nganggo bluetooth.”
Dita : “ Bisa, gagiyan aktifna bluetooth-e!”
Duta : “Matur nuwun ya.
Angger nyong senenge pas numpak prau sewan,
wah seneng nemen.”
Dita : “Pancen hebat Widuri saiki,
arane beh tambah top markotop Widuri Water Park.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: