Studi Budaya

Nuwun,
Katur para kadang Dwija basa Jawi ing Pemalang,
Bilih asilipun rapat anggota lan pengurus ing smp n 3 Pemalang sampun gumolong Studi Budaya MGMP Basa Jawi ing tahun menika badhe dipunwontenaken benjang surya kaping 15 sasi oktober 2009 kanthi tujuwan:
1. Musium Ranggawarsita
2. Klentheng Sam Pho Kong
3. Masjid Agung Jawa Tengah

Kangge cethanipun para kadang Dwija Basa Jawi saged mundhut pirsa wonten ketua subipun.
Layang kangge sekolah sampun dipun edharaken.
Matur nuwun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: