Perangkat Pembelajaran

Nuwun,
Ngaturi uninga bilih:
1. LKS Pandhu Basa ingkang edisi revisi jumbuh kaliyan kurikulum 2008   sampun terbit wiwit sasi Agustus kepengker, lan bokbilih samenika sampun dipunedaraken dening petugasipun. (Petugasipun samangke ngasta layang saking MGMP)

2. Perangkat Pembelajaran basa Jawi ingkang dipun jumbuhaken kaliyan kurikulum basa Jawi SMP taun 2008 sampun dados setunggal taun, awujud cd (soft copy) lan sampun diasta dening ketua Sub.
Nyuwun kawigatosan kadang Dwija bilih perangkat menika minangka acuan utawi babon kemawon, dados sampun dipuncopy plek jibles… Saenipun dipun jumbuhaken kaliyan kawentanipun sekolah piyambak-piyambak:)
Matur nuwun

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: