SUGENG RAWUH

FORUM KOMUNITAS GURU BAHASA JAWA DI PEMALANG

Sugeng Rawuh,

Katur para kadang dwija basa Jawi lan para pandhemen basa Jawi mangga sesarengan ngaturaken puja lan puji syukur

ing ngarsanipun Gusti Ingkang Akarya Jagad bilih kita sami taksih dipunparingi anugrah lan karunia awujud  seger kewarasan.

Para kadang lumantar seratan punika mugi saged kangge srana ngraketaken paseduluran lan guyupipun kegiyatan MGMP Basa Jawi mliginipun ing kabupaten Pemalang.

Sumbang surung saha panyaruhe para kadang sedaya, dipun antu-antu kangge kemajenganipun blog punika. Sawenehipun seratan ingkang kapacak mbokbilih wonten ingkang mboten kasebat sumberipun lan mbokbilih wonten seratan ingkang kirang mranani nyuwun gunging samodra pangaksami. Nuwun


Advertisements

5 Responses

 1. Hi, this is a comment.
  To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

 2. ehm boleh kenal donk

 3. Assalamu’alaikum…
  Bapak/Ibu Pengurus MGMP Basa Jawa ing Pemalang.
  Tepangaken, kula Herry. Kawula menika tiyang Pemalang nanging samenika kula ngajar wonten ing Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang. Sakmenika kawula gadhah pamikiran babagan kurikulum mulok Sumatera Barat. Menawi boten kawratan, kawula nyuwun tulung dipun kirim kurikulum Basa Jawa SD lan SMP. Menika kagem penelitian kawula. Sampun kawula padosi wonten internet boten kepanggih. Kawula nyuwun Bapak Ibu Pengurus saged ngalodhangaken wakdal kagem ngirim kurikulum menika lan kula nyuwun wekdal kagem diskusi bab menika.
  Nuwun.
  Wassalam.

  • Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatu
   Katur mas herry.. saderengipun ngapunten sanget mbokbilih dereng saged minangkani menapa ingkang dados
   panyuwun panjenengan, amargi keleresan cathethan kawak bab paswordipun blog menika nembe kepanggih:)
   samangke Insya Allah kula padosaken.

 4. boleh 😉 saged kok Mas Bejo..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: